Local News and Forum

  Local news and discussions by your local community.

  Legal Help

  Read laws, find nearby non-profits, and get faster fixes.

  Home Organizer

  Track your chores, shopping lists, and bills.

  Apartment Ratings and Reviews

  Browse millions of stories, reviews, and housing inspections.

  Maintenance Tracking

  A free property management system with most of the data entry being done by your tenants, rather than you.

  Legal Compliance

  Learn the laws applicable to each apartment

  Tenant Screening

  Screen problem tenants and learn the valid legal reasons to deny tenants

  Notify Tenants

  Quickly send accouncements to one or all of your tenants

  Find Money

  Find grants and funding to pay for repairs and high-risk tenants (selected regions only).

Apartment History Reports
Discover the history of your apartment, based on public data, guestbook entries, and more.

Select a city to search for an apartment

Social Guestbook

Local news and guestbook posts in and around Sweden

about 2 hours ago
0
votes

Fixade bussbilden. : Full Article
Local news from Reddit (Sweden)
about 3 hours ago
0
votes

Till er som känner er ensamma, ni är inte ensamma. Eller ni är ju ensamma, men inte ensamma om att vara ensamma (?) : Full Article
Local news from Reddit (Sweden)
about 3 hours ago
0
votes

Primitiva byggnader : Tjena! Har fått en knäpp idé om att köpa en bit skog och sedan bygga diverse primitiva byggnader där. Hyddor, långhus, etc. Någon som vet någon bok / informationskälla som sammanfattar olika byggnader vi byggt runtom i världen (helst Sverige) de senaste 2000 åren lr något? Med konstruktionsbeskrivningar? Udda fråga men hoppas på nått vettigt svar hehe Full Article
Local news from Reddit (Sweden)
about 3 hours ago
0
votes

Ännu fler svenska sommarkvällar när dom är som bäst. Tillbaka till Dagstorpsjön : Full Article
Local news from Reddit (Sweden)
about 10 hours ago
0
votes

Helt förlamad inför en spärrtenta : Ja.. ni som har haft spärrtentor vet hur det här känns. Jag är sjukt stressad, kan inte plugga pga stress men måste plugga -> blir mer stressad -> kan inte plugga. Det är en ond cirkel. Jag har börjat få fysiska symtom nu (hjärtat slår snabbt 24/7, jag skakar, vill ba gråta). jag kommer inte kunna plugga och jag mår inte alls bra. Full Article
Local news from Reddit (Sweden)
about 3 hours ago
0
votes

Ah, yes. : Full Article
Local news from Reddit (Sweden)