Local News and Forum

  Local news and discussions by your local community.

  Legal Help

  Read laws, find nearby non-profits, and get faster fixes.

  Home Organizer

  Track your chores, shopping lists, and bills.

  Apartment Ratings and Reviews

  Browse millions of stories, reviews, and housing inspections.

  Maintenance Tracking

  A free property management system with most of the data entry being done by your tenants, rather than you.

  Legal Compliance

  Learn the laws applicable to each apartment

  Tenant Screening

  Screen problem tenants and learn the valid legal reasons to deny tenants

  Notify Tenants

  Quickly send accouncements to one or all of your tenants

  Find Money

  Find grants and funding to pay for repairs and high-risk tenants (selected regions only).

Apartment History Reports
Discover the history of your apartment, based on public data, guestbook entries, and more.

Select a city to search for an apartment

Social Guestbook

Local news and guestbook posts in and around Sweden

about 3 hours ago
0
votes

Megatråd - Coronavirus [2020-06-05] : Då det just nu kommer enorma mängder information runt coronaviruset och dess spridning har vi valt att införa karantän här på Sweddit och låser in all information runt ämnet i en megatråd. Vänligen håll en någorlunda seriös nivå. Se här för våra riktlinjer för moderering av corona-inlägg. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Hjälp till att bekämpa coronaviruset med Foldi

...read more
Full Article
Local news from Reddit (Sweden)
about 5 hours ago
0
votes

Min mamma fick en klasströja av klassen hon är mentor för : Full Article
Local news from Reddit (Sweden)
about 8 hours ago
0
votes

Köpte en traktorvagn av grannen idag, nu jävlar ska jag hämta mängder av hästskit! 💪💩 : Full Article
Local news from Reddit (Sweden)
about 8 hours ago
0
votes

Godlike in nonthreatening appearance : Full Article
Local news from Reddit (Sweden)
Ad
about 9 hours ago
0
votes

Förbannad på demostranter i Sverige just nu : Jag förstår helt och hållet varför de demostrerar, och jag håller med alla. Rasism är något som ska bort. Men när unga som tror att de vet allt försöker storma Stockholm slott? Ska Kungen ändra på den struktuella rasism som finns? Sedan tycker jag att vänsterextremister inte bör smutskasta svensk polis som måste hålla demostrationerna i schakt. Det är liksom tillåtet för de att spraya demonstranter som hoppar på polisen eller kommer för nära. För det

...read more
Full Article
Local news from Reddit (Sweden)
about 10 hours ago
0
votes

Min bok blev publicerad : Full Article
Local news from Reddit (Sweden)