Local News and Forum

  Local news and discussions by your local community.

  Legal Help

  Read laws, find nearby non-profits, and get faster fixes.

  Home Organizer

  Track your chores, shopping lists, and bills.

  Apartment Ratings and Reviews

  Browse millions of stories, reviews, and housing inspections.

  Maintenance Tracking

  A free property management system with most of the data entry being done by your tenants, rather than you.

  Legal Compliance

  Learn the laws applicable to each apartment

  Tenant Screening

  Screen problem tenants and learn the valid legal reasons to deny tenants

  Notify Tenants

  Quickly send accouncements to one or all of your tenants

  Find Money

  Find grants and funding to pay for repairs and high-risk tenants (selected regions only).

Apartment History Reports
Discover the history of your apartment, based on public data, guestbook entries, and more.

Select a city to search for an apartment

Social Guestbook

Local news and guestbook posts in and around Sweden

7 days ago
0
votes

Hihi, det var ju lite skojigt : Full Article
Local news from Reddit (Sweden)
7 days ago
0
votes

[OC] Reliefkarta över Sverige skapad i Blender [2665 x 5245 px] : Full Article
Local news from Reddit (Sweden)
7 days ago
0
votes

Jag är utvandrad i Finland och nu får föräldrarna äntligen komma och besöka igen. Som tur är har vi kunnat hålla god kontakt trots stängda gränser! : Full Article
Local news from Reddit (Sweden)
2 months ago
0
votes

Tank-tisdag XIII - Den med triskaidekafobi : Tretton? Är inte det otursnummret? Oj då. Vad har vi nu kommit till för konstig nivå, hissar brukar ju sakna den här våningen. Vad finns förresten för andra otursnummer där ute? Har hört att 4 skall tydligen vara otursnummer i Kina, och Japanerna undviker tydligen 9 om möjligt, tydligen är det tortyrrelaterat. Tagga för Tank-tisdag, den trettonde i ordningen. Veckans sponsorvideo presenteras av /u/hevosenliha, han har iallafall gjort den. Mumbleserver

...read more
Full Article
Local news from Reddit (Sweden)
about 2 months ago
0
votes

Vilka länder kan du resa till? Karta över länder som UD idag INTE avråder från resor till (Uppdaterad 22 juli) : Full Article
Local news from Reddit (Sweden)
about 2 months ago
0
votes

Nån som sa blåbär? : Full Article
Local news from Reddit (Sweden)